Érd-Tusculanum Egyházközség

a kezdetektől napjainkig
 
 
Tusculanum Érd V. kerülete. Templomunk a László téren, a Kossuth Lajos és Gárdonyi Géza utca sarkán található.
 
Gróf Károlyi Imre uradalmának azt a részét, amelyet később az emberek „Tusculanumnak” neveztek el, 1928-ban kezdték parcellázni. A telkek eladása gyors ütemben folyt, amelyet nagyban elősegített az "Érd és Vidéke" című helybeli lap, amely elsősorban a telkek eladásának propagálását szolgálta. A telektulajdonosok telkük gondozására tavasztól őszig nagy tömegben jártak ki Budapestről Érdre vasár- és ünnepnapokon.
 
Kudó József plébános 1930-ban megszervezte az ún. "Weekend miséket". Az Érd-felső megálló mellett gyönyörű szép fenyves volt, itt állították fel vasár- és ünnepnapokon az oltárt a szentmiseáldozat bemutatásához. A vonatok beérkezése után a „weekendezők” hátizsákkal és egyéb szerelvényeikkel a fenyvesbe vonultak, ahol szentmisét hallgattak. Már 1930-ban a telektulajdonosok Templomépítő bizottságot alakítottak és templom építését vették tervbe. Annyira megszaporodott a telepen az állandó lakók száma, hogy a szentmisék tartása télen is szükségessé vált. Ennek a szükségletnek volt hivatva eleget tenni Szabó százados villája. Ezt a villát Varsányi Mihály vette meg. Mivel a villa befejezetlen volt Varsányi Mihály a nagy ebédlőtermet rendbe hozatta és télen itt tartották a vasár- és ünnepnapi szentmiséket. A hívek adományából kis harangot szereztek; a harangszentelést Kudó József plébános végezte el 1934. június 17-én.
 
1934 júniusában Shvoy Lajos megyéspüspök és Potyondy Imre irodaigazgató letette a templom alapkövét.
1935-ben Kápolnaépítő Bizottság alakult, és Pintér János építész tervei szerint megépették a kápolnát, amelyet 1936. szeptember 13-án áldott meg Kudó József plébános. Mivel az építkezésnél nagyon súlyos mulasztások történtek és a kápolna összeomlással fenyegetett, ezért Kiss Dezső mérnök 1937-ben támasztóoszlopok hozzáépítésével biztosította és erősítette meg a kápolnát.
A háború utáni időben mint az új idők új következménye jelentkezett itt Érden is a telkek önállósítása.
 
1945 szeptember 1-vel Shvoy Lajos megyéspüspök "Tusculanum-Postástelep" néven új, önálló 

lelkészséget szervezett. A hívek száma 2332. Titulus Ecclesiae: Patrocinium S. Joseph Sponsi B. Mariae V. et Eccl. Universalis Patroni. A Tusculanum-Postástelepi Lelkészség első lelkészének Sugár Mihályt, érdi állami iskolai hitoktatót nevezte ki a megyéspüspök.

Shvoy Lajos megyéspüspök úr 1948. március 1-i hatállyal Sugár Mihályt betegsége miatt (tbc) felmentette a tusculánumi lelkészség vezetése alól és helyette Ásgúthy-Folláth József törökbálinti zárdalelkészt bízta meg a feladattal. Az új lelkész március 21-én, Virágvasárnapon tartotta Tusculanumban első miséjét.
Dr Szabadkai József lelkészt 1951 novemberében helyezte ide Shvoy Lajos Megyéspüspök. 
 
1959 karácsonyán érkezett Vértesacsáról Dr. Bélafalvy Imre plébános, aki az Érdi Újság 1992. 
január 10-i számában, a templom felszentelésének 25 éves évfordulóján így írt: „Talán még akad az 
Olvasók között is olyan, aki emlékszik a régi tusculanumi kápolnára. Tornaterem típusú épület, pici oltárfülke, sok gondot okozó állaggal. Vonóvasak tartották össze a mennyezetet. Mérnöki vélemény alapján életveszélyes volt.” 
 
A hatóságok sokáig nem akarták engedélyezni az építkezést.
1963-66 között sok munkával és küzdelemmel sikerült felépíteni az új templomot, amit 1966. október 16-án (október 23-án kellett volna, de 1956-nak éppen 10 éves évfordulója volt, s ezért nem engedték 23-án a szentelést) Kisberk Imre segédpüspök „Mária Az Egyház Anyja” tiszteletére szentelt fel.
1971-ben a sekrestye fölé egy szobát emelt az egyházközség, abban lakott a plébános 1980-ig.
A jelenlegi plébánia építését 1971-ben kezdték alapozni, amely 1980 augusztus 31-én vált lakhatóvá.
Bélafalvy Imre atya urnatemetőt helyezett el a templom falába. Ennek a kolumbáriumnak a bővítése jelenleg is tart.
 
 
1995 novemberében hirtelen elhunyt Imre Atya. Ezt követően az egyházközséget Érd-Újváros látta el. 
2000 augusztus 1-től Miklós Dezső, 
2007 augusztus 1-től Tokodi Bence,
2008 augusztus 15-től Boros Zoltán végezte a lelkipásztori feladatokat.
2014 augusztus 1-től Mojzer György az Érd-Tusculanum Egyházközség plébánosa.
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyházközség régi terve volt, hogy a templom sok év után végre templomformát kapjon. A tervet az előtér, árkád és torony építésével sikerült megvalósítani. Ez az építkezés a befejezéséhez közeledik.  
 

Tovább a képgalériába