Ferenc pápa:

Ferenc pápa Ferenc pápa (született: Jorge Mario Bergoglio; Buenos Aires, Argentína, 1936. december 17.) a 266. az egyházfők sorában. A bíborosi testület 2013. március 13-án választotta pápává. A pápai székben XVI. Benedeket követi, aki 2013 februárjában mondott le önként a pápai tisztségről. Ferenc az első jezsuita egyházfő. Ő az első pápa az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről, valamint az első nem európai pápa III. Gergely óta.

Pápává választásáig ő volt Buenos Aires érseke, a saját püspökkel nem rendelkező argentínai keleti rítusú hívők ordináriusa.


Buenos Airesben szerzett vegyésztechnikusi diplomát, majd a papi szolgálat mellett döntött. Belépett a villa devotói szemináriumba és huszonkét évesen, 1958. március 11-én megkezdte a noviciátust a jezsuita rendben. Örökfogadalmát 1973. április 22-én tette le. 1967-től 1970-ig teológiai tanulmányokat folytatott. 1969. december 13-án szentelték pappá.


1972-től 1973-ig novíciusmesterként szolgált, 1973-tól 1979-ig a jezsuita rend argentin tartományfőnöke volt. 1980 és 1986 között San Miguel szemináriumának rektora és egyidejűleg plébános volt.


1992. május 20-án kinevezték Buenos Aires segédpüspökének és Auca címzetes püspökének; június 27-én szentelték püspökké. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érseke, 2008. február 28-án érseke lett. 2005. november 8-tól 2011. november 8-ig az Argentin Püspöki Konferencia elnöke volt.


II. János Pál pápa kreálta és nevezte ki bíborossá 2001. február 21-én; római címtemploma a S. Roberto Bellarmino lett. Bíborosként több posztot is betöltött a Szentszéken: tagja volt a Papi Kongregációnak, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregációnak, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának, a Pápai Latin-Amerika Bizottságnak és a Család Pápai Tanácsának.


A XVI. Benedek lemondása következtében összehívott konklávé második napján, 2013. március 13-án az ötödik választási fordulóban választották meg pápának olasz (és magyar) idő szerint 19:06 órakor. Pápaként a Ferenc nevet vette fel Assisi Szent Ferenc tiszteletére. A pápai szolgálat ünnepélyes megkezdésére március 19-én került sor. A szertartáson részt vett (az 1054-es egyházszakadás óta először) I. Bartolomeosz, a konstantinápolyi pátriárka.

Címere, jelmondata

A címerpajzs hasonló a korábbi bíborosi címeréhez: kék alapon felül a jezsuita rend szimbóluma látható (sugárzó napkorongon 'IHS' Jézus-monogram, fölötte kereszt, alatta Jézus keresztre feszítésére utaló három szög), a pajzs alját baloldalon Szűz Máriát, az Egyház anyját jelképező sárga (arany) nyolcágú csillag, jobboldalon pedig Szent Józsefet, az Egyház patrónusát szimbolizáló nárdus virág díszíti. A pajzs hátterében Szent Péter kulcsai keresztezik egymást, fölötte egy püspöki süveg látható három vízszintes és egy függőleges arany csíkkal, melyek az egyházfő hatalmára utalnak. A püspöki süveg az előző pápa, XVI. Benedek címeréből származik, míg a kulcsok II. János Pál pápáéval egyeznek meg.

Ferenc pápa címere

 

 

 

 

 

 

 

A címer alatt olvasható jelmondata is ugyanaz, mint bíboros korában. A latin nyelvű Miserando atque eligendo idézet Szent Béda bencés szerzetes egyik szentbeszédéből való, melyben Máté apostol meghívását magyarázza: "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" magyarul: "Jézus meglátott tehát egy vámszedőt, és mivel könyörületre méltónak és ezért kiválasztandónak látta, így szól neki: kövess engem" (Mt 9,9). Ez a homília a pápa életére nagy hatással volt: 1953-ban szent Máté ünnepén tizenhét éves korában érintette meg Isten kegyelme, amely meghívta a vallásos életre és elindította Loyolai Szent Ignác nyomában.

Jelmondata: Miserando atque eligendo (Akin megkönyörültek és kiválasztották)

 


 

Erdő Péter bíboros:

Erdő Péter bíboros

Erdő Péter 1952. június 25-én született Budapesten. 

1975. június 18-án a Budapesti Központi Szemináriumban folytatott tanulmányok után pappá szentelték.

Dorogon volt káplán, ez idő alatt doktorált teológiából a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián.

1977-től 1980-ig a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként Rómában egyházjogot tanult a Pápai Lateráni Egyetemen, ahol kánonjogból szerzett doktori fokozatot.

1986-tól a római Gergely (Gregoriana) Egyetemen a kánonjog vendégprofesszora.

1988 őszén a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Kánonjogi Tanszékének vezetője lett.

1997-ben kinevezték a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Karának dékánjává, majd a következő évben az intézmény rektorává. Nagy érdeme volt a katolikus egyetem megszervezésében, jogállásának intézésében és a stabilitás megteremtésében.

1999. november 5-én II. János Pál pápa Puppi-i címzetes püspökké, a székesfehérvári egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

2000. január 6-án a szentatya püspökké szentelte Rómában.

2002. december 7-én Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek utódául Erdő Péter székesfehérvári segédpüspököt nevezte ki érsekként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye élére. Az esztergom-budapesti érseki cím elnyerésével Erdő Péter lett Magyarország prímása.

2003. június 29-én Rómában vette át a pápától az érseki palliumot.

 

 

Jelmondata: Initio non erat nisi gratia (Kezdetben volt a kegyelem)

 

 


 

Spányi Antal püspök:

Spányi Antal püspök

Spányi Antal Budapesten, 1950. november 13-án született.

1976. június 19-én az Esztergomi Papnevelő Intézetben folytatott tanulmányok után pappá szentelték.

Káplánként szolgált:
1976-77 Ludányhalásziban

1977-83 Szécsényben

1983-88 Budapest-Középsőferencvárosban (Haller tér)

Plébánosként szolgált:
1988-1992 Budapest-Középsőferencvárosban (Haller tér)

1992-2003 Budapest-Erzsébetváros (Rózsák tere) Spányi Antal püspök címere

1995-ben érseki általános helynök

1998-ban tharrosi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapest főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki II. János Pál pápa.
 

1998. március 28-án Budapesten Paskai László bíboros úr püspökké szentelte.

2003. április 4-én a Szentatya Székesfehérvár püspökévé nevezte ki. 

A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia megbízásából a 2004 Pünkösdjén meginduló Katolikus Rádió vezérigazgatója. 

 

Jelmondata: Laudetur Jesus Christus (Dícsértessék Jézus Krisztus)