SZENT SZŰZ, AZ EGYHÁZ ANYJA PLÉBÁNIA

ÉRD – TUSCULANUM

Hirdetés

2020.május 31.

 

első csütörtökön 18.00 szentségimádás;

első pénteken      18.15  irgalmasság rózsafüzér, Jézus Szent Szívének litániája

első szombaton   18.30 Szűzanya tiszteletére litánia

 

 

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a templomlátogatás során vegyék figyelembe a járványügyi előírásokat, kellő távolságot tartsanak egymástól! A templomajtóhoz kihelyeztünk kézfertőtlenítőt, kérjük mindenki használja!

Megfelelő időjárás esetén a szentmiséket a templom térkövezett hátsó udvarán (a templom és a plébánia közötti terület) tartjuk.

 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket

 

Kedves Testvérek!

 

 

A koronavírus járvány új helyzetet teremtett. Ritkábbak a személyes találkozások. Templomunk perselybevétele, valamint a személyesen befizetett egyházközségi hozzájárulás (egyház adó) lecsökkent. Kiadásaink nagy részét azonban továbbra is fizetnünk kell, a plébániát és a templomot fent kell tartanunk.

 

Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely miatt az egyházközség működni tud. Az egyházközségi hozzájárulás önkéntes, de aki az egyházhoz tartozik, annak illik kifejezni a közösséghez tartozást a közös terhek viselésével.

 

Most arra kérjük a kedves testvéreket, hogy aki nem tud szentmisére jönni, a perselybe szánt adományát, vagy egyházi adóját átutalással teljesítse.

A CIB Banknál vezetett 11103808 - 19835903 - 36000001 számú számlára, az Érd-Tusculanum Katolikus Egyházközség nevére utalhatja a hozzájárulást. (a közlemények rovatba kérjük, tüntesse fel a befizető nevét, címét és „egyházadó”.)

A templom nyitva van, az állópersely hozzáférhető, így készpénzes adományozásra is van lehetőség. A templom újságos asztalán megtalálható az ún. sárga csekk, azoknak, akik a hagyományos befizetési módot választanák.

 

Az egyházközségi hozzájárulás mértéke a havi jövedelem vagy nyugdíj 0,5 %-a keresőnként. A családok természetesen együttesen is fizethetik "egyházi adójukat".

 

Itt szeretnénk megköszönni azok támogatását, akik ennél többet adtak, és egyben kérjük, hogy mindenki annyival támogassa a helyi közösség működését, amennyivel módjában áll. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az egyházközségi hozzájárulás pontos megfizetésével támogatják plébániánk zavartalan működését és a templomunk fenntartását.

Isten fizesse meg bőségesen mindenki adományát, és a plébánia közösségért tett fáradozását.

 

  

Mojzer György (plébános)

 

                                                                                                                               

                                  

 

 

Imádság járvány idején

 

2020.03.12. - Erdő Péter bíboros, prímás együttérzését és közelségét fejezi ki a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és tegyen meg mindent a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és kéri az alábbi fohász elimádkozását. Spányi Antal megyés püspök csatlakozva bíboros úr imára hívó kezdeményezéséhez a Székesfehérvári Egyházmegyében arra kéri a papokat és a híveket a templomokban és otthonaikban imádkozzák a járvány ideje alatta következőket.

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

 

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

 

 

 

Kérjük a kedves híveket, és minden jószándékú embert, hogy ne feledkezzen el nyilatkozni személyi jövedelemadójának 1%+1%-áról.

Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatot azok is csatolják bevallásukhoz, akiket adóbevallás készítésére köteleztek, de adófizetésük nem keletkezett. Ez azért fontos, mert a Katolikus Egyház 1%-nak számításánál a rendelkezők számát is figyelembe veszik!

A Katolikus Egyház technikai száma továbbra is: 0011

Kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja az egyházak és civil szervezetek támogatását, éljen a lehetőséggel és ajánlja föl SZJA-ja 1%+1%-át.

Tudni kell, hogy a felajánlás miatt nem kell több adót befizetni, ugyanakkor komoly segítséget jelent az 1% az oktatási, karitatív munkák folytatásához.

 

 

 

Egyházközségünk elérhető az interneten a www.erdtusculanum.hu címen.

További hírek, események a HÍREK, AKTUALITÁSOK menüpont alatt találhatók.  


A hirdetéseket e-mailban is elküldjük azoknak, akik ezt igénylik. Jelentkezni a levelező listára az info'kukac'erdtusculanum'pont'hu címre írt levéllel lehet. A feliratkozók, a hirdetések mellett hasznos információkat tudnak megosztani egymással. Várjuk jelentkezését!

Ha bármilyen hasznos hírt, információt, mely templomunkhoz kapcsolódik - vagy az idejáróknak érdekes lehet -, szeretné itt megosztani, a fenti mail címre küldött levéllel megteheti.